banner

Tư Vấn

yahoo
skype
mail viengds@gmail.com

thu vien gtdt

Thống Kê

Đang có 404 khách và không thành viên đang online

Viện Giáo dục sớm Việt Nam là một Viện nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục sớm tại Việt Nam. Viện hoạt động với mục tiêu nhằm thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển toàn diện tiềm năng, tố chất trẻ em; đẩy mạnh việc phổ biến và ứng dụng thành tựu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi, phát hiện sớm và bồi dưỡng, phát triển nhân tài cho đất nước, xây dựng nền giáo dục Việt Nam tiên tiến; đồng thời, đóng góp vào kho tàng văn hóa, khoa học của thế giới.

Viện Giáo dục sớm Việt Nam là nơi tập hợp các học giả, các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu các đề tài, dự án, công trình khoa học trong lĩnh vực giáo dục sớm. Viện hợp tác với các tổ chức giáo dục nước ngoài để nghiên cứu, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các nước có nền giáo dục tiên tiến như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia,…

Kế thừa những thành tựu khoa học giáo dục của thế giới, đồng thời phát huy những ưu thế và điều kiện, đặc điểm văn hóa đất nước, con người Việt Nam, Viện Giáo dục sớm Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp giáo dục sớm tiên tiến trên thế giới như: Montessori, Shichida, Glenn Doman, Phương án 0 tuổi… nhằm mang lại những giải pháp tối ưu về giáo dục sớm tại Việt Nam. 

Trong hoạt động nghiên cứu, Viện Giáo dục sớm Việt Nam tổ chức thực nghiệm khoa học, áp dụng các kết quả nghiên cứu vào các cơ sở thực nghiệm của Viện và các tổ chức giáo dục, trong đó ưu tiên các cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ các nhà khoa học, các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với sự nghiệp phát triển giáo dục sớm.

Trên cơ sở kết quả thực nghiệm khoa học, Viện Giáo dục sớm Việt Nam tổ chức chuyển giao công nghệ giáo dục, cung cấp các dịch vụ giáo dục cho các cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước; triển khai phổ biến sâu rộng việc áp dụng những kiến thức và kỹ năng giáo dục sớm cho cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng động.

Cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội, Viện Giáo dục sớm Việt Nam với sứ mệnh phát triển sự nghiệp giáo dục sớm cho nước nhà luôn tiếp thu, gạn lọc nền giáo dục tinh hoa của thế giới và đồng thời phát huy những thành tựu khoa học của đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển nghiên cứu và ứng dụng giáo dục sớm tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy cải thiện giống nòi cho đất nước và nền giáo dục Việt Nam, cũng như đóng góp vào sự nghiệp giáo dục chung của nhân loại.