Khám phá các vị thuốc quý trong bài thuốc nam gia truyền chữa bệnh tiểu đường, bệnh gai cột sốngđau lưng hiệu quả, chất lượng sản phẩm được người dùng kiểm chứng. Giúp giới trẻ học đường phòng tránh bệnh xương khớp hiệu quả

VietnameseEnglish

Menu Trái

Đăng Ký Tuyển Sinh

Bảng quảng cáo

Học Tập Trực Tuyến

Bảng quảng cáo

Tư Vấn Trực Tuyến

ĐT: (0225) 3.757.668
Hotline: 0904.968.589

nguyenthanhngoc2011@gmail.com

Hòm Thư Góp Ý

Bảng quảng cáo

Cựu HSSV

Bảng quảng cáo

Công ty dịch thuật

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Hiện có 8 khách Trực tuyến
Thông Báo HSSV

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TCCN HẢI PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2015

ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN NỘI QUY, QUY CHẾ NHÀ TRƯỜNG CỦA HSSV

1. Các biện pháp xử lý HSSV vi phạm
1.1. Đối với trường hợp đi học muộn
- HS đi học muộn phải khai thông tin cá nhân vào phiếu đi học muộn (nhận phiếu tại bộ phận bảo vệ). Sau đó chờ cán bộ QL HSSV giải quyết, sau khi xử lý xong, cán bộ Quản lý HSSV ký vào phiếu đi học muộn và cho phép vào lớp học, khi đó HSSV mới được vào lớp học. Giáo viên bộ môn chỉ cho HS đi học muộn vào lớp khi trình phiếu đi học muộn có chữ ký của cán bộ Quản lý HSSV. Cuối mỗi buổi học, cán bộ QLHSSV sẽ đi thu các phiếu đi học muộn, tập hợp các phiếu gửi GVCN xét điều kiện dự thi học phần.
Xử lý vi phạm khi đi học muộn:
- Lần 1: Bảo vệ yêu cầu HSSV đứng ngoài cổng đợi cán bộ QLHSSV. Sau khi HSSV nhận phiếu đi học muộn, cán bộ QLHSSV yêu cầu học sinh đó khai phiếu đi học muộn, viết sổ trực, khiển trách và giáo dục:
- Đi học muộn 15 phút/buổi: xử lý là 1 lần đi muộn.
- Đi học muộn 25 phút/buổi: xử lý là 2 lần đi muộn.
- Đi học muộn 45 phút trở lên/buổi: Xử lý tương đương 1 buổi nghỉ học không phép.
- Lần 2 trở lên:  Phương thức xử lí như lần 1, ba lần đi học muộn tương đương với nghi 1 buổi học không phép, cán bộ QLHSSV báo cáo cho GVCN căn cứ xét hạnh kiểm, điều kiện dự thi học phần. Các phiếu đi học muộn sẽ có hiệu lực xử lý trong tháng.

1.2 . Đối với trường hợp nghỉ học không phép
HSSV nghỉ học không phép sẽ bị trừ điểm rèn luyện, hạ hạnh kiểm trong tháng. Ngoài việc xử lí như trên, việc nghỉ học (kể cả có phép hay không phép), theo quy chế nếu quá 20% số tiết học của học phần sẽ không được dự thi thi kết thúc học phần đó; học sinh sẽ phải học lại và đóng tiền học lại cho học phần đó.

1.3.  Đối với HSSV xả rác trong khuôn viên nhà trường
- Lần 1: viết kiểm điểm và cam kết không vi phạm nữa; Phạt lao động dọn vệ sinh ngay sau buổi học.
- Từ lần 2: Phương thức xử lí như lần 1 và lập biên bản để làm căn cứ cho Hội đồng nhà trường xem xét kỷ luật.
- Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm xả rác đúng nơi quy định. Trường hợp lớp học có rác sau giờ học mà không phát hiện ra cá nhân nào vi phạm thì cả tập thể lớp đó sẽ phải cùng dọn vệ sinh lớp học, lập biên bản và hạ 1 bậc hạnh kiểm trong tháng đó.

1.4. Đối với HSSV nói tục, cãi chửi nhau, gây gổ trong trường. Có thái độ vô lễ với giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hoặc có hành vi chống đối trong quá trình làm việc với cán bộ Nhà trường
- Trong khi học tập tại trường, HSSV nào có những hành vi trên bị cán bộ, nhân viên hoặc giáo viên nào bắt gặp sẽ cùng với cán bộ QLHSSV lập biên bản, báo cáo ngay cho Lãnh đạo Nhà trường kịp thời xử lí, xem xét kỷ luật ở mức cảnh cáo, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học.

II. Hình thức tuyên truyền
1. Gửi văn bản xuống tất cả các lớp.
2. Giáo viên chủ nhiệm triển khai tuyên truyền trong giờ sinh hoạt tại tất cả các lớp
3. Cán bộ QLHSSV gặp gỡ HSSV tuyên truyền giáo dục việc thực hiện
4. Giáo viên bộ môn tuyên truyền, giáo dục cho HSSV.


BAN QUẢN SINH

Nguyễn Hà Hải
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 09:36