Khám phá các vị thuốc quý trong bài thuốc nam gia truyền chữa bệnh tiểu đường, bệnh gai cột sốngđau lưng hiệu quả, chất lượng sản phẩm được người dùng kiểm chứng. Giúp giới trẻ học đường phòng tránh bệnh xương khớp hiệu quả

VietnameseEnglish

Menu Trái

Đăng Ký Tuyển Sinh

Bảng quảng cáo

Học Tập Trực Tuyến

Bảng quảng cáo

Tư Vấn Trực Tuyến

ĐT: (0225) 3.757.668
Hotline: 0904.968.589

nguyenthanhngoc2011@gmail.com

Hòm Thư Góp Ý

Bảng quảng cáo

Cựu HSSV

Bảng quảng cáo

Công ty dịch thuật

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Hiện có 5 khách Trực tuyến
Chương trình đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HẢI PHÒNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 66 /2017/QĐ-CNHP, ngày   19  tháng  6  năm 2017 của Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng)

-----------------------

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

 

Mã ngành, nghề: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, cụ thể:

 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Kiến thức:

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

+ Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán;

+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

b) Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

+ Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

+ Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

+  Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

+  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 66 /2017/QĐ-CNHP, ngày   19  tháng  6  năm 2017 của Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng)

--------------------

Tên ngành, nghề: Quản lý doanh nghiệp

Mã ngành, nghề: 5340420

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, cụ thể:

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Kiến thức:

+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;

+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;

b) Kỹ năng:

+ Có khả năng tham gia xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;

+ Có khả năng tham gia xây dựng hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật;

+ Có khả năng tham gia thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

+ Lập kế hoạch chi tiết về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

+ Có khả năng tham gia lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

+ Có được kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng.

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Tốt nghiệp trung cấp nghề người học có thể:

+ Làm nhân viên tại các phòng ban, phân xưởng, tổ đội, trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội;

+ Lập các loại kế hoạch hóa về vật tư, sản xuất, lao động, tiền lương... ở cấp tổ, đội trong doanh nghiệp;

+ Người học có thể quản lý các hoạt động liên quan ở cấp tổ, đội;

+ Người học có thể trở thành một người làm tốt công tác marketing...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 66  /2017/QĐ-CNHP, ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng)

------------------------

Tên ngành, nghề: Hướng dẫn du lịch

Mã ngành, nghề:  5810103

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp Hướng dẫn du lịch yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1- Kiến thức:

+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn cơ bản về nghề hướng dẫn: Đặc điểm, giá trị của các tài nguyên và tuyến điểm du lịch; hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan; quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan, quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

+ Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam...;

+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Nghiệp vụ lữ hành, các dân tộc Việt Nam, tiến trình lịch sử Việt Nam, lịch sử văn minh thế giới, tổ chức sự kiện, tin học ứng dụng, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ văn phòng, văn hóa ẩm thực, nghiệp vụ lưu trú, môi trường và an ninh- an toàn trong du lịch...;

+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

 

1.2.2. Kỹ năng:

+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc:  Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng...  đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

+ Người học có được các kỹ năng bổ trợ khác cho nghề hướng dẫn như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức sự kiện...;

+ Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề nghiệp;

+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho công tác hướng dẫn; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

 

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (chủ yếu đối với khách du lịch Việt Nam), và các vị trí khác... tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  số  66  /2017/QĐ-CNHP, ngày  19  tháng  6  năm 2017 của Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng)

 

Tên ngành, nghề: Bảo trì và sửa chữa ô tô

Mã ngành, nghề: 5520159

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp Bảo trì và sửa chữa ô tô yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, cụ thể: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các công việc kỹ thuật tại các cơ sở lắp ráp, bảo trì và sửa chữa ô tô,  các cơ sở sản xuất và kinh doanh ô tô.

 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, điện kỹ thuật, vật liệu cơ khí, điện tử cơ bản;

+ Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại động cơ đốt trong, kết cấu  và hoạt động của xe ô tô cũng như hiểu kiến thức về an toàn lao động trong nghề nghiệp, kiến thức xã hội, pháp luật;

+ Áp dụng những kiến thức cơ sở và chuyên  môn  đã học vào việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì ô tô;

+ Trình bày được nguyên lý , phương pháp vận hành và phạm vi sử dungjcacs trang thiết bị trong Công nghệ ô tô;

+ Hiểu được cách đọc bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô

 

b) Kỹ năng

+ Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong công nghệ ô tô;

+ Làm được công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ quá trình sửa chữa ô tô;

+ Giảm sát, kiểm tra các chỉ tiêu thong số kỹ thuật của ô tô;

+ Lập kế hoạch, quy trình và phương pháp tháo lắp. kiểm tra, bảo dưỡng động cơ ô tô;

+ Có khả năng làm việc theo nhóm trong các cơ sở lắp ráp bảo trì và sửa chữa ô tô;

+ Có khả năng nghiên cứu cải tiến, phát triển trang thiết bị kĩ thuật và chuyển giao công nghệ mới;

+  Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ hợp tác với đồng nghiệp trong công việc, có tác phong công nghiệp, có tính kỷ luật lao động cao, yêu ngành nghề sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong nghề Công nghệ ô tô, sinh viên có khả năng làm việc độc lập ở vị trí kĩ thuật viên trong phân xưởng, trạm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 66 /2017/QĐ-CNHP, ngày 19  tháng  6  năm 2017 của Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng)


Tên ngành, nghề: Hàn

Mã ngành, nghề: 5520123

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, cụ thể:

 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Kiến thức:

+ Trình bày được các phương pháp chế tạo phôi hàn;

+ Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G);

+ Đọc được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

+ Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);

+ Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);

+ Đọc được, hiểu được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất;

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW …);

+ Tính toán được chế độ hàn hợp lý;

+ Trình bày được các khuyết tật của mối hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG), nguyên nhân và biện pháp đề phòng;

+ Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật;

+ Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;

+ Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (AWS);

+ Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

+ Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xảy ra.

 

b) Kỹ năng:

+ Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa;

+ Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cầu kỹ thuật;

+ Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG);

+ Đấu nối thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG) một cách thành thạo;

+ Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG);

+ Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F - 3F), mối hàn giáp mối từ (1G - 3G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G, 2G, 5G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;

+ Hàn được các mối hàn MAG/MIG vị trí hàn 1F - 3F, 1G - 3G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Hàn được các mối hàn TIG cơ bản;

+ Sửa chữa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;

+ Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;

+ Biết bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn.

+  Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

 

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

+  Hướng dẫn những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân có nghề Hàn;

- Mở xưởng riêng để tự kinh doanh

- Học liên thông lên cao đẳng, đại học;

- Xuất khẩu lao động sang nước ngoài.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 66  /2017/QĐ-CNHP, ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng)

 

Tên ngành, nghề: Quản trị cơ sở dữ liệu

Mã ngành, nghề: 5480209

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành;

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Kiến thức:

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

+ Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc nắm bắt đầy đủ quy trình quản trị, khai thác các hệ thống dữ liệu vừa và nhỏ.

+ Có khả năng chuẩn đoán và đ¬ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

+ Nắm vững các biện pháp an toàn nghề nghiệp.

b)  Kỹ năng:

+ Khai thác, quản trị các hệ thống CSDL ứng dụng vừa và nhỏ.

+ Cài đặt thành thạo các hệ thống CSDL và hệ quản trị CSDL.

+ Quản lý, bảo trì và nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ.

+ Phát triển ứng dụng nhỏ để khai thác và quản trị các hệ thống cơ sở dữ liệu.

+ Tham gia đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống cơ sở dữ liệu

+ Thực hiện các giải pháp có sẵn để khắc phục sự cố trong hệ thống CSDL

+ Tự nâng cao năng lực chuyên môn và có khả năng làm việc theo nhóm.

+ Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong đơn vị công tác kỹ thuật của mình.

+  Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

+  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có tác phong làm việc công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Làm việc cho các công ty thiết kế hệ thống máy tính và các dịch vụ liên quan, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các công ty xử lý dữ liệu.

+ Làm việc tại công ty có cơ sở dữ liệu lớn (như công ty bảo hiểm và ngân hàng,...); các công ty bán lẻ trong việc theo dõi thông tin thẻ tín dụng khách hàng và thông tin vận chuyển; các công ty chăm sóc sức khỏe và quản lý hồ sơ y tế của bệnh nhân.

+ Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu có thể làm việc tại bất kì tổ chức nào có hệ thống thông tin, dữ liệu lớn, được lưu trữ trên hệ thống máy tính, như các tổ chức tài chính, các công ty công nghệ thông tin, tổ chức tư vấn quản lý, đại học, học viện, bệnh viện, cơ quan chức trách tại địa phương và trung ương, các tổ chức từ thiện hoặc bất kì tổ chức nào khác có đặc điểm như đã nói.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 66 /2017/QĐ-CNHP, ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng)

 

Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính

Mã ngành, nghề: 5480210

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành;

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì hệ thống mạng máy tính;

+ Mô tả các phương thức phá hoại và các biện pháp bảo vệ;

+ Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn;

b)  Kỹ năng:

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

+ Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

+ Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

+ Quản trị website, thư điện tử;

+ Đảm bảo an toàn hệ thống mạng;

+ Bảo trì được hệ thống mạng máy tính.

+  Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

+  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có tác phong làm việc công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, học sinh làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện việc thi công các công trình mạng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 66 /2017/QĐ-CNHP, ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng)

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã ngành, nghề: 5480102

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Kiến thức:

Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

b) Kỹ năng:

Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

Lắp ráp, cài đặt, cấu hình  hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

Bảo dưỡng hệ thống máy tính;

Quản lý được mạng LAN nhỏ.

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn của lịch sử.

- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh  máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

Có thể học tiếp tục ở bậc cao đẳng, đại học;

Tự mở doanh nghiệp.

 

Giới thiệu khoa


KHOA KINH TẾ

TRƯỞNG KHOA: Cô Nguyễn Thị Thuật

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 31 Tháng 5 2018 17:19