name

growing

Trường Mầm non Thực nghiệm AMV áp dụng phương pháp giáo dục sớm, trong đó lấy phương pháp giáo dục Montessori làm chủ đạo.

Phương pháp giáo dục trẻ của AMV là lấy khả năng tự học bằng niềm đam mê, hứng thú của trẻ làm nền tảng, nhằm khơi dậy tiềm năng trẻ em trên cơ sở tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên, bằng việc tạo ra môi trường cho trẻ tự trải nghiệm, khám phá. Theo đó, mỗi trẻ sẽ phát huy năng lực tư duy sáng tạo, độc lập. Giáo viên không dạy áp đặt mà quan sát, đưa ra gợi ý và hỗ trợ khả năng tự phát triển của trẻ; Tôn trọng đặc điểm, tính riêng biệt của từng trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tối đa khả năng riêng của mình.

Phương thức đánh giá sự tiến bộ của trẻ:

Mục tiêu cuối cùng của giáo dục mầm non là vì sự tiến bộ và hạnh phúc của trẻ. AMV coi trọng công tác đánh giá giáo dục để xác định sự tiến bộ của trẻ trong quá trình giáo dục. Và sự tiến bộ ấy phải gắn liền với niềm hạnh phúc của trẻ, trẻ cảm thấy tự tin, hứng khởi về thành tích của mình và nó trở thành động lực để trẻ phấn đấu.

Mỗi trẻ khi tham gia học tập tại AMV đều được đánh giá phát triển bằng công cụ chuẩn bởi một Chuyên gia độc lập, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ. Theo đó, trẻ cần phải được bổ sung những mặt còn hạn chế và bồi dưỡng phát triển những tiềm năng nổi trội của mình.

Trong quá trình giáo dục, trẻ được đánh giá thường xuyên về sự tiến bộ mỗi tháng và đánh giá tổng thể định kỳ (6 tháng). Kết quả đánh giá là thước đo hiệu quả giáo dục, để bản thân mỗi giáo viên và gia đình trẻ luôn nắm bắt được kết quả giáo dục và có những điều chỉnh, hoàn thiện phương thức giáo dục phù hợp nhất cho trẻ.