name

growing

 

Tại trường mầm non thực nghiệm AMV áp dụng phương pháp giáo dục sớm và các phương pháp giáo dục tiên tiến trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ; với phương châm:“Lấy trẻ làm trung tâm”; lấy khả năng tự học bằng niềm đam mê, hứng thú “Học bằng khám phá, trải nghiệm và tập làm thử”...

Cụ thể là:

1. Trẻ em được yêu thương, tôn trọng như một cá thể đặc biệt duy nhất, được kích thích phát triển từ nội lực bên trong tạo nhu cầu động lực học của trẻ

2. Trẻ em được lắng nghe, được chỉ dẫn được sống trong môi trường an toàn, được tự do khám phá và trải nghiệm để phát huy hết khả năng
3. Trẻ em là một chủ thể thực sự trong các hoạt động của Mầm non Thực nghiệm AMV

=> Phương thức đánh giá sự tiến bộ của trẻ:
Mục tiêu cuối cùng của giáo dục mầm non là vì sự tiến bộ và hạnh phúc của trẻ. AMV coi trọng công tác đánh giá giáo dục để xác định sự tiến bộ của trẻ trong quá trình giáo dục. Và sự tiến bộ ấy phải gắn liền với niềm hạnh phúc của trẻ, trẻ cảm thấy tự tin, hứng khởi về thành tích của mình và nó trở thành động lực để trẻ phấn đấu.