name

growing

Hiệu trưởng:

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực nghiệm AMV là Bà Vũ Thị Tươi - Thạc sĩ Giáo dục mầm non, nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non Thực hành trường Đại học Hải Phòng, Giảng viên Giáo dục mầm non Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Giảng viên phương pháp Montessori, Phó Viện trưởng Viện Giáo dục sớm Việt Nam.

Đội ngũ Giáo viên:

Đội ngũ giáo viên AMV là những người có trình độ chuyên môn về giáo dục mầm non, được tiếp cận với các phương pháp tiên tiến của thế giới, hiểu biết sâu sắc văn hóa Việt Nam, được cấp văn bằng Montessori và đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ giáo viên Montessori của AMV. Những giáo viên Montessori nước ngoài được tham gia dạy học sau khi đã được bồi dưỡng hiểu biết về văn hóa Việt Nam và được đào tạo theo chuẩn giáo viên Montessori của AMV.