name

growing

1- Tiến sĩ Trịnh Thị Xim: Trưởng khoa giáo dục mầm non - Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương.

2- Tiến sĩ Trần Thị Minh Thành - Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Chuyên gia Đánh giá phát triển trẻ em tại AMV.

3- Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà: Cố vấn hoạt động trải nghiệm sáng tạo hệ thống giáo dục HPG, nguyên trưởng phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng.

-        

-