name

growing

Trường Mầm non Thực nghiệm AMV (AMV) là thành viên Hội đồng Viện Giáo dục sớm Việt Nam; là đại diện nhận ủy quyền cấp 1 của Viện về nghiên cứu và thực nghiệm phương pháp giáo dục Montessori tại Việt Nam.

Trong các phương pháp giáo dục sớm mà Viện Giáo dục sớm Việt Nam hợp tác nghiên cứu với các tổ chức giáo dục Quốc tế như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia…, cho đến nay, phương pháp Montessori được coi là phương pháp chủ đạo và hiệu quả nhất trong việc nuôi dạy trẻ ở lứa tuổi mầm non.

Với nhiệm vụ nghiên cứu và thực nghiệm phương pháp Montessori, AMV góp phần quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học về giáo dục sớm của Viện Giáo dục sớm Việt Nam. Đồng thời, AMV được chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu các phương pháp giáo dục sớm của Viện để ngày càng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng phương pháp Montessori trong giáo dục mầm non, trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học giáo dục thế giới; phát huy những ưu thế và điều kiện, đặc điểm văn hóa đất nước, con người Việt Nam.

Với ưu thế của một đơn vị nghiên cứu và thực nghiệm phương pháp Montessori tại Việt Nam, AMV ứng dụng phương pháp trong việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non nhằm tối ưu hóa chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mang đến cho trẻ những giá trị và chất lượng giáo dục tốt nhất theo hướng tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.