name

growing

Chương Trình

Nội dung đang được cập nhật!

Hàng ngày các bé ở trường từ 7 giờ 00 sáng đến 17 giờ 30 chiều. Trong suốt thời gian này bé được các cô giáo chăm sóc và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, rèn nề nếp một...

THỰC ĐƠN CỦA BÉ (LỨA TUỔI MẪU GIÁO) * Thực đơn sẽ được thay đổi hàng tuần