name

growing

-       Gia đình có nhu cầu xin học cho trẻ tại AMV, vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh tại tầng 1 tòa nhà số 21 Lương Khánh Thiện - Hải Phòng để gặp cán bộ tư vấn hướng dẫn và giới thiệu chương trình học của trẻ.

-       Phụ huynh gặp, trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng để tìm hiểu sâu hơn về nội dung, phương thức giáo dục và ký cam kết giáo dục giữa nhà trường và gia đình.

-       Phụ huynh hoàn thiện các thủ tục, nộp học phí và các khoản phí theo qui định trước khi trẻ nhập học.

-       Phụ huynh sẽ được thông báo lịch đánh giá phát triển của trẻ và nhận lại kết quả đánh giá sau 10 ngày kể từ ngày đánh giá.

Sau khi có kết quả đánh giá, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ; trẻ nhận mã học sinh và được xếp lớp chính thức.