name

growing

1- Thạc sĩ Hoàng Thị Liên - Viện Trưởng Viện Giáo dục sớm Việt Nam, Nguyên Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non Sở GD&ĐT Hải Phòng, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tư Vấn - Nghiên cứu & Phát triển Giáo dục mầm non.

2- Tiến sĩ Trần Thị Minh Thành - Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Chuyên gia Đánh giá phát triển trẻ em tại AMV.